برگزاری دومین جلسه کمیته علمی
1397-07-14
برگزاری دومین جلسه کمیته علمی

 

دومین جلسه کمیته علمی همایش پیشرانه های دریایی با حضور اساتید و اعضای محترم کمیته علمی در روز چهارشنبه مورخ 1397/07/11 در دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف تشکیل شد. در این جلسه اعضا به بحث و تبادل نظر درخصوص محورهای همایش، محورهای اولین استارت آپ در حوزه پیشرانه های دریایی پرداختند. همچنین مقرر گردید پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه محورهای همایش به دبیرخانه ارسال گردد و از پایان نامه های برتر تقدیر بعمل آید.