حضور فعال و چشمگیر دومین همایش پیشرانه دریایی در جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت
1397-08-04
حضور فعال و چشمگیر دومین همایش پیشرانه دریایی در جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت

دبیرخانه همایش در زمینه اطلاع رسانی "دومین همایش و اولین استارتاپ پیشرانه های دریایی" در نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دریایی کشور حضور فعال  داشت.

این نمایشگاه درحاشیه چهارمین جشنواره ملی “دریا مسیر پیشرفت”  در تاریخ های 1 الی 3 آبان ماه درباغ موزه دفاع مقدس با هدف فرهنگ سازی و تامین نیروی انسانی خلاق و کارآمد برای صنعت دریایی کشور به وسیله ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی برگزار گردید.