تقدیر از نویسندگان مقالات برتر، پایان نامه برتر اول و همچنین طرح برگزیده استارت آپ هوشمند سازی
1397-08-22
تقدیر از نویسندگان مقالات برتر، پایان نامه برتر اول و همچنین طرح برگزیده استارت آپ هوشمند سازی

برگزار کنندگان دومین همایش ملی پیشرانه های دریایی با هدف ایجاد انگیزه و تشویق محققان به انتشار دستاوردهای علمی با کیفیت و به منظور تقدیر از نویسندگان مقالات برتر، به 5 مقاله اول برتر، 2 پایان نامه برتر اول و همچنین طرح برگزیده استارت آپ هوشمند سازی جوایز نفیسی اهدا می کنند.