دعوت از دکتر اسماعیل کریمی مدیر عامل شرکت Niro Engineering Limited جهت برگزاری کارگاه آموزشی دومین همایش پیشرانه های دریایی
1397-09-13
دعوت از  دکتر اسماعیل کریمی مدیر عامل شرکت Niro Engineering Limited جهت برگزاری کارگاه آموزشی دومین همایش پیشرانه های دریایی

 

دکتر اسماعیل کریمی مدیرعامل شرکت Niro Engineering Limited به دعوت کمیته علمی همایش جهت برگزاری کارگاه آموزشی در دومین همایش پیشرانه های دریایی در این همایش حضور میابد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.