حضور فعال و چشمگیر دبیرخانه دومین همایش پیشرانه دریایی در بیستمین همایش صنایع دریایی
1397-09-26
حضور فعال و چشمگیر دبیرخانه دومین همایش پیشرانه دریایی در بیستمین همایش صنایع دریایی

دبیرخانه همایش در زمینه اطلاع رسانی "دومین همایش و اولین استارتاپ پیشرانه های دریایی" در بیستمین همایش صنایع دریایی کشور حضور فعال  داشت.

بیستمین همایش صنایع دریایی در تاریخ 21 آذرماه درباغ موزه دفاع مقدس با هدف آشنایی کارشناسان و متخصصان، اساتید و مسئولان اجرایی کشور با مسائل و مشکلات این صنعت مهم و ارائه راهکارهای منطقی جهت حل مشکلات و پیشرفت بیشتر به وسیله انجمن مهندسی دریایی ایران برگزار گردید.