نمایه سازی مقالات کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
1397-10-10
نمایه سازی مقالات کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

به اطلاع می رساند مجوزISC با کداختصاصی 20404-97181 توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، برای  دومین همایش پیشرانه های دریایی صادر گردید و مقالات پذیرفته شده کنفرانس در پایگاه استنادی نمایه سازی خواهد شد.