فرمت ارائه مقالات شفاهی و پوستری
1397-11-24
فرمت ارائه مقالات شفاهی و پوستری

نویسندگان محترمی که مقاله آنها در دومین همایش پیشرانه های دریایی پذیرفته شده است می توانند با مراجعه به لینک زیر و مطالعه توضیحات تکمیلی، فایل ارائه مقاله خود را مناسب با پذیرش به صورت پوستری و شفاهی آماده نمایند.

لینک دانلود ارائه شفاهی و پوستری مقالات