برنامه زمانبندی دومین همایش پیشرانه های دریایی
1397-12-05

برنامه زمانبندی اجرای دومین همایش پیشرانه های دریایی

زمان: روز دوشنبه 6 اسفند ماه 1397

ساعت شروع برنامه:‌8 صبح 

ساعت پایان برنامه:‌18 بعد از ظهر 

آدرس محل برگزاری: خیابان آزادی- درب اصلی دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده شیمی- سالن جابربن حیان 

شرکت کنندگان محترم دقت نمایند ورود  فقط  از درب اصلی دانشگاه صنعتی شریف واقع در خیابان آزادی امکان پذیر می باشد.