برگزاری اولین جلسه کمیته علمی
1395-08-16
برگزاری اولین جلسه کمیته علمی

 


 

اولین جلسه کمیته علمی همایش پیشرانه های دریایی با حضور اعضای محترم کمیته  در روز یکشنبه 1395/08/16 در  سالن مولانا دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.