برگزاری دومین جلسه کمیته علمی
1395-09-15
برگزاری دومین جلسه کمیته علمی


دومین جلسه کمیته علمی همایش پیشرانه های دریایی با حضور اعضای محترم کمیته در روز یکشنبه 1395/09/14 در  سالن مولانا دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.