برگزاری سومین جلسه کمیته علمی
1395-10-06
برگزاری سومین جلسه کمیته علمی

 

سومین جلسه کمیته علمی همایش پیشرانه های دریایی با حضور اعضای محترم کمیته در روز یکشنبه 1395/10/05 در سالن مولانا دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.