لیست مهمانان خارجی شرکت کننده در دومین همایش پیشرانه های دریایی


جهت دریافت اطلاعات بیشتر بر روی تصویر و متن  کلیک کنید. 


Dr.Gerasimos Theotokatos                 

         University of Strathclyde as Lecturer     

Dr. Esmail R Karimi

   Managing Director, Niro Engineering Limited