برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
500,000 ریال
این نوع عضویت برای ثبت نام در همایش می بایست منتظر پذیرش داوری مقاله خود باشد، هر کد مقاله برای پذیرش نهایی می بایست مبلغ مربوطه ( هزینه شرکت در همایش و یک کارگاه رایگان)را پرداخت نماید.( هزینه ثبت نام برای یکی از اعضا رایگان می باشد.)
2
500,000 ریال
برای ثبت نام با این عنوان ارسال اسکن کارت دانشجویی معتبر الزامی است. ( پس از انتخاب این نوع عضویت و بارگذاری فایل اسکن کارت دانشجویی منتظر مدیر سایت باشید.)
3
1,000,000 ریال
شرکت کننده( اساتید، آزاد ) با پرداخت مبلغ مربوطه ضمن امکان حضور در روز همایش، می تواند یکی از کارگاه های آموزشی را نیز به صورت رایگان انتخاب نماید.
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.