برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 Marine engines simulation – In-house or commercial tools
1397-12-06 10:30-12:30
دانشگاه صنعتی شریف 40
1,000,000 ریال
2 Dr.Gerasimos Theotokatos
2 توربین گاز در سامانه قوای محرکه دریایی
1397-12-06 10:30-12:30
دانشگاه صنعتی شریف 40
1,000,000 ریال
1 پور فرزانه
3 Design Strategies for Heavy Duty Marine Propulsion Engines
1397-12-06 13:30-15:00
دانشگاه صنعتی شریف 40
1,000,000 ریال
2 Dr. Esmail R Karimi
4 موتورهای برون نصب دریایی و آزمون های غیر مخرب در پیشرانه های دریایی
1397-12-06 13:30-15:00
دانشگاه صنعتی شریف 40
1,000,000 ریال
1 حسین نصری و مجتبی رمضانی
5 مبانی پیشرانش مستقل از هوا و فناوری پیل‌سوختی غشا پلیمری
1397-12-06 13:30-15:00
دانشگاه صنعتی شریف 40
1,000,000 ریال
0 محمد رضایی فیروزجایی و سیدحسین مسروری سعادت
6 Marinization
1397-12-06 15:30-17:00
40
1,000,000 ریال
0 Marcus R Andreas
7 مدلسازی انواع پروانه و متعلقات سیستم رانش، احتراق موتورها، انتقال قدرت جهت شناورهای سطحی وزیرسطحی، سکوها و سازه های فراساحلی در نرم افزار قدرتمند Star ccm+
1397-12-06 15:30-17:00
دانشگاه صنعتی شریف 40
1,000,000 ریال
0 مهندس مهدی فرزانه
8 کوپلینگ های انتقال قدرت و کاربردهای دریایی کلاچ خود تحریک (SSS clutch) و طراحی اولیه آن در سیستم های رانش دریایی
1397-12-06 15:30-17:00
دانشگاه صنعتی شریف 40
1,000,000 ریال
1 سید اسماعیل حسینی و حامد علیوند
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.