برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 روش های تحلیل و اندازه گیری noise پروانه های دریایی
1395-11-26 13:30-15:15
تهران - هتل المپیک 40
500,000 ریال
1 دکترمحمدرضا باقری - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2 نقش پیشرانه ها در ارتعاشات شناورها
1395-11-26 13:30-15:15
تهران - هتل المپیک 40
500,000 ریال
0 دکتر مهدی بهزاد - دانشگاه صنعتی شریف
3 شبیه سازی حرکت طولی کشتی مجهز به پیشرانه های دریایی
1395-11-26 15:30-17:30
تهران - هتل المپیک 40
500,000 ریال
0 دکتر سیدعلی جزایری - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مهندس علی صفائی - دانشگاه تهران دکتر ابوذر غلامی - دانشگاه آزاد آیت ا... آملی
4 حفاظت و کنترل خوردگی در پیشرانه های دریایی
1395-11-26 13:30-15:15
تهران - هتل المپیک 40
500,000 ریال
0 مهندس مهدی گلیانی - دانشگاه امیر کبیر
5 روش‌های تجربی طراحی و ارزیابی عملکرد پیشبرنده های دریایی
1395-11-26 13:30-15:15
تهران - هتل المپیک 40
500,000 ریال
2 دکتر سیف - دانشگاه صنعی شریف
6 سیستم های رانش در شناورهای تندرو پیشرانه
1395-11-26 15:30-17:30
تهران - هتل المپیک 40
500,000 ریال
1 دکتر کریمی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
7 ECU در سامانه های کنترل موتورهای دریایی
1395-11-26 15:30-17:30
تهران - هتل المپیک 40
50,000 ریال
2 دکتر قاسم جوادی راد - دکتر مجتبی کشاورز للکامی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.